top of page
20210417_Het_Oefenlokaal_Stratum_HR_087_1X8A7208.jpg

Tarieven & Vergoedingen

Voordat je een afspraak maakt bij Het Oefenlokaal is het handig om te weten hoe je bij ons terecht kunt en of daar kosten aan verbonden zijn.

Lees hier alles over:

Zo weet je waar jij aan toe bent. 

Wil je al direct een afspraak maken?

Verwijzing

Zonder verwijzing (directe toegankelijkheid oefentherapie / DTO)

Het kan zijn dat je door jouw huisarts of specialist wordt verwezen naar Oefentherapie Cesar/Mensendieck of Slaap(oefen)therapie. Met deze verwijzing kun je je aanmelden voor het starten van de therapie. In de eerste afspraak nemen we de tijd (50 minuten) voor een intake, onderzoek en start van de behandeling. We vragen je de verwijzing mee te nemen naar de eerste afspraak.

Ook zonder verwijzing kun je een afspraak maken bij Het Oefenlokaal. Bij de eerste afspraak doen we een korte screening om te kijken of je met jouw klachten op de juiste plek bent. Als er geen bijzonderheden uit de screening naar voren komen, gaan we in dezelfde afspraak door met de intake, het onderzoek en een start van de behandeling. Mochten er bijzonderheden zijn, dan kan het zijn dat we je eerst adviseren de huisarts te bezoeken voor de therapie bij Het Oefenlokaal wordt gestart.

Verwijzing
Zonder verwijzing
20210417_Het_Oefenlokaal_Stratum_HR_096_1X8A7292.jpg

Vergoeding

Oefentherapie Cesar / Mensendieck & Slaaptherapie

Oefentherapie Cesar/Mensendieck wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering voor Fysiotherapie en Oefentherapie Cesar/Mensendieck. Slaaptherapie is een onderdeel van Oefentherapie Cesar/Mensendieck en valt onder het zelfde pakket.

LET OP! Voor 2024 hebben wij geen contract met A.S.R. Het kan zijn dat je hierdoor een gedeelte van de behandeling zelf moet betalen, ook al heb je een aanvullende verzekering. Kijk voor meer informatie in je polis of op de website van A.S.R.

Met alle andere zorgverzekeraars hebben wij wél een contract en wordt de volledige behandeling vergoed uit je aanvullende verzekering, tot het aantal behandelingen waarvoor je verzekerd bent.

 

Lees ook eens onze blog 'Zorgverzekeraars 2024', voor meer informatie over vergoedingen & facturen.

We raden je aan om voorafgaand aan de eerste afspraak goed na te kijken hoeveel behandelingen je (nog) vergoed krijgt in dit kalenderjaar. Als je al fysiotherapie of oefentherapie Cesar/Mensendieck hebt gehad dit jaar, geef het dan door bij de eerste afspraak. Krijg je de behandelingen niet (meer) vergoed vanuit de aanvullende verzekering? Dan gelden de particuliere tarieven.
 

Chronische indicatie
Voor enkele aandoeningen of situaties geldt een chronische indicatie (vraag uw therapeut of uw aandoening onder deze chronische lijst valt). Als je een chronische indicatie en verwijzing van de arts hebt, worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling. Hierbij geldt het eigen risico. De eerste 20 behandelingen betaal je via de aanvullende verzekering. Als je geen aanvullende verzekering hebt of je vergoeding is niet (meer) toereikend, dan betaal je die behandelingen zelf. Kijk hieronder voor een overzicht van de particuliere tarieven.

Kinderen tot 18 jaar
Kinderen tot 18 jaar krijgen per kalenderjaar 18 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Voor de vergoeding vanuit de basisverzekering voor kinderen geldt géén eigen risico. Vanaf hun 18e verjaardag geldt voor hen de aanvullende verzekering.

(Sport)Massage
Kom je voor een (sport)massage? Dit valt niet onder de verzekerde zorg. Kijk hieronder voor onze tarieven.

Heb je een vraag over je verzekering, de vergoeding of onze tarieven?

Vergoeding
20210417_Het_Oefenlokaal_Stratum_HR_065_1X8A7004.jpg

Tarieven 2024

Bedrijfstherapie: zakelijke diensten

*Afspraken kunnen tot 24 uur vooraf kosteloos worden afgezegd. Afspraken die niet tijdig zijn afgezegd, kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend. Er geldt in dat geval een verzuimtarief. Je krijgt hiervoor een particuliere factuur.

Behandelduur
Een eerste afspraak duurt ongeveer 50 minuten, de laatste 10 minuten van het uur maken we je medisch dossier in orde. Vervolgafspraken
duren ongeveer 30 minuten, tenzij anders afgesproken.

Totale kosten eerste afspraak

Oefentherapie Cesar/Mensendieck of Slaaptherapie           € 93,00

(Sport)Massage                                                                       € 75,00

 

Bedrijfstherapie
Ben je geïnteresseerd in een training, werkplekonderzoek of andere zakelijke dienst van Het Werklokaal in jouw onderneming of bedrijf?

 

Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur je wensen op via het contactformulier. Dan gaan we hierover in overleg en sturen we je daarna een passende offerte toe.

Tarieven
Zakelijke diensten
bottom of page