top of page

Klachten- & Geschillenregeling

Vanaf 1 januari 2017 geldt voor oefentherapeuten (en andere zorgverleners) een wettelijke verplichting dat cliënten die een klacht hebben over een oefentherapeut zich kunnen wenden tot een klachtenregeling en een geschillenregeling.

Dit is opgenomen in de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg. De WKKGZ verplicht zorgaanbieders:
 

  • het hebben van een klachtenregeling;

  • het aanbieden van een onafhankelijke klachtenfunctionaris;

  • aansluiting bij een Geschilleninstantie.


Het oefenlokaal voldoet aan de WKKGZ wet en is aangesloten bij Klachtenloket Paramedici.

 

Heeft u een klacht over de therapeut of de behandeling?

Dan nodigen we u uit dit eerst met de desbetreffende therapeut en/of praktijkeigenaresse Marjolein Scheepens (info@hetoefenlokaal.nl / 06 405 426 88) te bespreken. Voor Locatie Cheiron Medisch Centrum kunt u ook terecht bij praktijkmanager Juul Kivits via info@cheironmc.nl of 040-223 0290. Op deze manier kan er onderling gekeken worden of de klacht op te lossen is.

 

Als u er samen niet uit komt kunt u uw klacht indienen bij Klachtenloket Paramedici. Wij verwijzen u door naar www.klachtenloketparamedici.nl voor het indienen van uw klacht. Hier vindt u verdere informatie over de WKKGZ en de procedures bij klachten en geschillen.

Klachtenloket Paramedici
bottom of page